Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu i przechowywaniu
danych osobowych i teleadresowych

Firma WANA s.c. Wiesław Woźniak, Piotr Woźniak, Paweł Woźniak, ul. Grabska 12 D, 32-005 Niepołomice, Polska jest administratorem przetwarzanych danych osobowych w serwisie internetowym www.wana.com.pl zgodnie z podstawą prawną o przetwarzaniu danych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: wana@op.pl

WANA s.c. Wiesław Woźniak, Piotr Woźniak, Paweł Woźniak operator strony www.wana.com.pl nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych pocztą elektroniczną na adres wana@op.pl lub biuro@wana.com.pl oraz przez Użytkowników strony www.wana.com.pl

Serwis internetowy WANA s.c. posiada linki do innych stron internetowych, za których treść nie odpowiada. Przetwarzanie danych na tych stronach nie stanowi przedmiotu niniejszego Oświadczenia. WANA s.c. zachęca, aby po przejściu na inną stronę  internetową zapoznać się z jej polityką prywatności.

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach

1/ Przy kontakcie za pomocą formularza w celu późniejszej odpowiedzi na zadane pytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

2/ Do rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

3/ Do zawarcia umowy ze sklepem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

Rodzaj przetwarzanych danych

Przy kontakcie za pośrednictwem formularza online lub poczty elektronicznej, „WANA s.c.” przetwarza dane wymagane do odpowiedzi, takie jak imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz treści prośby lub formularza zwrotnego.

Odbiorcy danych osobowych

W celu realizacji transakcji zawartych z klientami niezbędne jest przekazanie danych:

1/ podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne sklepu w celu obsługi strony oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością.

2/ podmiotom świadczącym usługi magazynowania i dostawy produktów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, chyba że przepisy prawa określają dłuższy czas przez jakie powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas Twoje dane będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach, lub do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przypominamy że, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody to przysługuje Państwu prawo do wglądu do tych danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.